Wanneer kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie?

Er geldt geen garantie:
•    bij beschadiging door opzet
•    door nalatigheid 
•    bij onoordeelkundig gebruik
•    bij nalatig onderhoud 
•    bij normale slijtage 
•    bij normale vervorming of hardheidsverlies of het inklinken van afdek lagen
•    bij beschadiging door het niet, of niet juist, in acht nemen van de gebruiksaanwijzing