Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

Neem in geval van problemen altijd contact op met de klantenservice van Yumeko via de email (klantenservice@yumeko.nl) of via de contact pagina. Wij zullen u altijd zo goed mogelijk proberen te helpen.

Is uw klacht na contact met onze klantenservice niet verholpen? Dan kunt u een formele klachtenprocedure starten door uw klacht schriftelijk in te dienen bij Yumeko.

Stuur uw klacht onder vermelding van uw naam, adres, woonplaats en klantnummer of bestelnummer naar:
Yumeko
Herengracht 418 sous
1017 BZ Amsterdam

Zodra we uw brief hebben ontvangen, sturen we u een ontvangstbevestiging. Een inhoudelijke reactie op uw klacht ontvangt u, telefonisch of via e-mail, binnen zeven kalenderdagen na de ontvangstbevestiging.

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan 
De Geschillencommissie Thuiswinkel
Postbus 90600 
2509 LP Den Haag (www.sgc.nl). 
U kunt uw klacht of geschil ook voorleggen aan het Europese online geschillenplatform ODR (ec.europa.eu/consumers/odr).